Spel Beter Begrijpen

Online trainingsprogramma voor iedereen, die kinderen beter wil begrijpen


Ontdek wat kinderen jou vertellen zónder woorden en mét spel; de beeldentaal. Zodat je hen nog beter begrijpt en beter kunt inspelen op wat ze nodig hebben in hun ontwikkeling.

Denk jij weleens:

'wat zou er toch in dat koppie omgaan?'

 

Dat je een kind zo graag beter wilt begrijpen, maar wat je ook probeert; het lukt niet.

Je stelt vragen, probeert van alles uit om erachter te komen wat er in hem omgaat.

 

Omdat je ziet dat het niet goed gaat.

Omdat je je zorgen maakt.

Omdat je wilt helpen.

 

Heb je weleens goed naar het spel van een kind gekeken?

 

Het lijkt zo heerlijk onschuldig en ontspannen.

In de meeste gevallen is dat ook zo.

Maar vergis je niet; spelen is voor kinderen keihard werken.

 

In spel wordt geoefend en geleerd. Emoties komen tot uiting. Ervaringen krijgen een plek.

Alles wat niet met woorden kan, wil, mag of gezegd durft te worden, komt in spel tot uiting.

 

Kinderen kunnen, willen, mogen of durven niet altijd te praten over wat hen bezighoudt.

 

Toch kun jij je zorgen maken over een kind.

Het gevoel hebben, dat er iets aan de hand is. Maar wat?

 

Op die momenten biedt spel jou waardevolle handvatten.

De beeldentaal van spel is de taal die kinderen vanaf jongs af aan van nature gebruiken om zich te uiten.

 

In spel laten ze onder andere zien hoe ze zich voelen, wat ze meemaken, wat hen dwarszit.

Kortom; wat er in hun koppie omgaat.

EVELINE RUITENBERG

is speltherapeut en mama van 4. Gebruikt al meer dan 20 jaar de kracht van tekeningen en spel in het begeleiden van kinderen en hun opvoeders. Gevolgd door meer dan 35.000 mensen op social media. Ontwikkelde ook de trainingen 'Kindertekeningen Lezen & Begrijpen', 'Ontdek de geheime wereld van tekeningen' & 'Opvoeden in Verbinding'. Meer dan 5500 mensen volgden een of meerdere van deze trainingen. Daarnaast ontwikkelde zij succesvolle weerbaarheidstrainingen voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 


 • Online training van Eveline Ruitenberg voor mensen die met kinderen werken en/of leven

 • Gemaakt voor ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kindercoaches, therapeuten, grootouders, maatschappelijk werkers, enzovoorts. Voor hen die met kinderen werken en/of leven en meer inzicht in het gedrag willen van kinderen.

 • Gebruik beeldentaal -waarmee kinderen van nature communiceren- om kinderen beter te begrijpen

 • Stop met vragen, begin met kijken

 • In 'Spel Beter Begrijpen' ontdek je de belangrijke boodschap van kinderspel.

 • Gemaakt voor professionals en ouders

 • Signaleer wat kinderen zonder woorden vertellen

 • Begrijp kinderen beter wanneer woorden niet genoeg zijn

 • Ideaal voor mensen die graag in hun eigen tijd en tempo leren.

 • Kinderen spelen; altijd en overal; wanneer je je hierin verdiept, gaat er letterlijk een wereld voor je open. Maak hier de rest van je leven gebruik van; thuis en op het werk

 • Ontdek opvallende signalen in spel

 • Zie wat een kind (onbewust) bezighoudt en biedt wat het écht nodig heeft

 

 

Beste opvoeder,

 

Jij werkt met kinderen, hebt kinderen of leeft op een andere manier met hen samen.

 

Het is voor jou belangrijk dat een kind zichzelf kan zijn. Dat hij gezien wordt. Echt gezien. Zich begrepen voelt.

 

Jij kijkt niet alleen met je hoofd naar kinderen kijkt. Nog liever kijk je met je hart.

Vanuit je gevoel met een flinke dosis gezond verstand.

Om te zien wat nodig is en wat zich onder de oppervlakte afspeelt.

 

Jij weet; kinderen die moeilijk doen, hebben het moeilijk.

Alleen lukt het ze niet om dat met woorden te vertellen.

 

Jij bent er voor ze en wilt hen graag begrijpen. Maar je merkt dat kinderen niet altijd kunnen, willen, mogen of durven praten over wat hen bezighoudt. 

 

Soms is er iets anders nodig.

Zoals afstemmen op de taal die kinderen van nature 'spreken': de beeldentaal van spel...

 

Hoe spelen het verschil maakt...

 

Kinderen spelen. Altijd en overal. Met speelgoed of zonder. In hun ogen is de wereld een grote speltuin. Hoe mooi is dat?!

 

Is het je weleens opgevallen hoe makkelijk kinderen dingen doen als je er een spel van maakt? Hoeveel makkelijker ze dingen leren als je er een spel van maakt? Hoe ontspannen ze zijn wanneer ze spelen?

 

Zo relaxt.

 

Toch wordt er in spel kneiterhard gewerkt.

 

Om je een indruk te geven van een 'paar' dingen, dat spel voor kinderen doet

(en waarom het dus zo megabelangrijk is dat jij hier meer over weet):

 

Leren samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, communiceren en  interacties.

Mogelijkheden en vaardigheden uitbreiden en zichzelf ontwikkelen.

Mogelijkheid om de wereld om zich heen  leren kennen.

Vertrouwd raken met voorwerpen en hun functie.

Eigen handelen beter controleren en zichzelf beter sturen.

Vermindert stress.

Ordenen en verwerken van ervaringen.

Oefenplek voor nieuw gedrag en nieuwe oplossingen.

Bevordert de fantasie en het creatieve denken.

Bevordert het inlevingsvermogen.

Zich uiten.

Nieuwe, positieve ervaringen opdoen.

Stimuleert ontwikkeling in vele opzichten.

 

Spelen is geen kinderspel om het zo maar te zeggen.

Het is superbelangrijk dat een kind de kans krijgt om te spelen. Zoals je ziet, loopt een kind nogal was mogelijkheden en kansen mis als hij niet tot spelen komt.

 

Wellicht begrijp je nu ook waarom ik geloof dat iedere opvoeder (thuis en op het werk) moet weten over spel. De functies ervan, hoe je het stimuleert en observeert, de symbolische betekenis, het verloop van de ontwikkeling ervan.

 

Niet dat je het altijd nodig hebt.

Kinderen spelen voor hun plezier en het is ontspannend.

 

Maar wel op die momenten wanneer je ziet, dat het met een kind niet goed gaat. Als je je zorgen maakt. Wanneer woorden niet genoeg zijn om te vertellen.

 

Die momenten.

 

Dan heb je kennis van spel nodig.

 

Voor wie is de training Spel Beter Begrijpen bedoeld?

 • je werkt en/of leeft met kinderen
 • je wilt kinderen beter begrijpen
 • voor jou is de reden van gedrag belangrijker dan gedrag op zich
 • je bent een gevoelsmens met gezond verstand
 • je bent iemand die open staat voor nieuwe dingen
 • je bent positief ingesteld en ziet mogelijkheden
 • je bent praktisch ingesteld en houdt ervan om dingen meteen toe te passen
 • je bent nieuwsgierig naar de non-verbale communicatie van spel
 • je zou graag meer communiceren op de manier van kinderen
 • jij wilt een positief verschil in het leven van minimaal een kind maken

 

Het maakt niet uit of:

 • je met kinderen werkt; ook thuis is dit superwaardevol
 • je alleen met kinderen tot 4 jaar werkt; die eerste ontwikkelingsfasen zijn ook veelzeggend

 

Dit programma is NIET bedoeld voor:

 • mensen die (spel)therapie willen geven. Daarvoor is deze training niet geschikt. Dan raad ik je aan om een meerjarige opleiding tot therapeut te volgen.

 

Waarom dit géén therapeutische opleiding is:

 

Er zijn veel vaktherapeuten en therapeutische opleidingen. Daar leer je procesgericht werken. In deze training leer ik je kijken naar de wereld achter beelden. De taal van beelden die een kind gebruikt zodat jij beter begrijpt wat er in een kind omgaat. Zodat je hem beter begrijpt. Beter bij hem aansluit.

 

Wanneer je een therapeutisch proces met een kind wilt aangaan, is het belangrijk dat je eerst met jezelf aan de slag gaat en leert hoe je therapeutische processen vormgeeft. Het kost minimaal een paar jaren om dat goed te kunnen. Uit ervaring weet ik dat dit bijzonder mooi is. Als dat je ambitie is, volg dan alsjeblieft een therapeutische opleiding.

 

Ik geloof dat het begrijpen van kinderen makkelijker is wanneer je afstemt op hun manier van communiceren. Daar help ik je graag bij.

 

Ik help je signaleren en zien van opvallende signalen zodat je alert bent wanneer dat nodig is en eventueel iemand kan zoeken die het kind extra begeleidt indien nodig.

 

Iedereen die met kinderen werkt en/of leeft heeft kennis van beeldentaal nodig. Maar niet iedereen die met kinderen werkt en/of leeft hoeft therapeut te zijn.

 

Ik leer je kijken met een open blik.

Zonder oordeel. Met aandacht.

Na deze training begrijp je kinderen en wat ze in hun spel laten zien beter.

 

Je hebt inzicht in de ontwikkelingsfasen, de soorten spel, wat kinderen met hun spel laten zien. Maar ook hoe jouw rol als opvoeder daar een waardevolle bijdrage in levert.

 

Mijn visie op kinderspel is beïnvloed door:

- ontwikkelingspsychologie

- psychoanalyse

- cliëntcentered speltherapie

- antroposofie

- meer dan 20 jaar ervaring

 

Dat houdt in dat ik niet alleen vanuit analytisch oogpunt naar spel kijk, maar ook mijn gevoel daarin meeneem en opensta voor dingen die we niet meteen zien. Daarnaast maak ik gebruik van het interpreteren van symboliek vanuit de psychoanalyse.

 

In het stappenplan dat ik gebruik, laat ik je zien hoe je dit zelf toepast. 

 

Ik geloof dat de mens meer is dan alleen een lichaam. Net zoals ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde en kaneelbroodjes heerlijk zijn. 

 

 

Wat je ontdekt in Spel Beter Begrijpen:

 • wat kinderen in hun spel laten zien

  Je zult merken dat spel voor kinderen hard werken kan zijn op een manier die voor hen meestal prettig is. Spel biedt ruimte voor dingen die in de 'echte' wereld niet altijd kunnen. 

 • hoe je via spel weet wat er in kinderen omgaat en hoe ze zich voelen

  Voor kinderen kan een 'vraaggesprek' behoorlijk confronterend zijn waardoor ze blokkeren en geen of een heel kort antwoord geven. Ontdek  hoe spel uiting geeft aan de emoties en ideeën van een kind, die via directe vragen moeilijk onder woorden te brengen zijn. Weet wat je wel en vooral wat je niet zegt en doet.

 • hoe kinderen naar zichzelf en hun omgeving kijken

  zie wat kinderen voelen en wat hen bewust en onbewust bezighoudt. Welk zelfbeeld ze hebben.

 • hoe kinderen hun talenten en groeikansen laten zien in spel

  zodat je hierop in kunt spelen en hen in hun ontwikkeling kunt ondersteunen. Stimuleer zelfvertrouwen en vaardigheden van een kind via spel. Kleine dingen vanuit jou kunnen al heel veel positief effect hebben.

 • opvallende signalen in spel

  wat is 'gebruikelijk' en wat is opvallend?Ik laat het je zien zodat je weet wanneer je alert bent indien nodig. 

 • wat kinderen jou vertellen zónder woorden

  en met beelden. Dat is wat zij van jongsafaan doen. Ruim voordat zij praten.

 • welke rol spelmateriaal heeft op de ontwikkeling van een kind

  de keuze voor spelmateriaal is belangrijk. Wat is passend en wat niet, hoe ga je ermee om en hoe kun je het inzetten om een kind te stimuleren?

 • welke rol jij als opvoeder hebt in kinderspel

  hoe speel je mee, hoe stimuleer je spel, hoe speel je in op bijzonder spel, wat doe je wel en wat doe je niet? 

   

  Resultaat

   

  Ik ga je nu het allerbelangrijkste vertellen wanneer je spel wilt begrijpen.

   

  Vanaf de allereerste les kun je praktisch aan de slag. Maar om spel echt te  begrijpen, is het belangrijk dat je alle lessen met aandacht volgt.

   

  EN: dat je oefent!

   

  Regelmatig bezig zijn met de training en heel veel kijken naar spelende kinderen zorgen ervoor dat je de kennis eigen maakt.

   

  Alleen dan ga je dingen zien en herkennen. 

   

  Te vaak zie ik mensen die na mijn masterclass van een uur denken het wel te weten en dan zelf gaan 'aanklooien'. Laat ik duidelijk zijn: dat is niet de bedoeling.

  Bovendien niet respectvol naar het kind.

   

  Zorg dat je de kennis hebt en leer deze toepassen.

   

  Iedereen kan dit leren; we zijn allemaal kind geweest en hebben de beeldentaal gebruikt.

  Sterker nog; we gebruiken hem nog steeds. Denk aan beelddenkers, spreekwoorden, gezegden, aan hoe gesproken en geschreven woorden worden ondersteund met beelden, enzovoorts.

   

  Als jij besluit hier vol voor te gaan,

  zorg ik dat je met veel plezier deze kennis tot je neemt en geïnspireerd raakt! 

   

  Om je een idee te geven, zijn hier een aantal meningen over eerdere trainingen van mijn deelnemers:

  Tijdens de trainingen groeide ik als persoon. Doe daar nog het enthousiasme van Eveline bij. Dat alles kan ik dan weer meenemen tijdens lezingen, workshops en het lezen van tekeningen. En het fijne is dat ik kan blijven ontdekken en groeien want tekeningen, lezingen, workshops zijn altijd anders. Dat maakt het allemaal magisch en subliem!

  Shalini

  Deze cursus zou echt iedereen moeten doen die kinderen heeft of met kinderen werkt. Het is zo waardevol zo mooi en puur en oprecht. ​Eveline en Team ik wil jullie echt ontzettend bedanken. Het is niet met woorden te beschrijven hoe mooie ervaring deze cursus voor mij is geweest, echt alle emoties kwamen om te hoek kijken maar ook dat is soms nodig om verder te komen. Dus voor jullie nogmaals DANKJEWEL en ga zo door.

  Kelly

  Michelle

  Eveline is een onwijs positief mens. [...] Ze gebruikt leuke en veelzeggende voorbeelden uit de praktijk waaruit haar kennis en interesse blijkt.​

  Manon

  Ik heb er een taal bij geleerd. De taal van kinderen. En dat vind ik enorm waardevol. Eveline vertelt heel open, natuurlijk en duidelijk en haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Het was een feestje om van haar te mogen leren. Een goede verdeling tussen theorie, praktijkvoorbeelden en doe-opdrachten.

  Inhoud online trainingsprogramma Spel Beter Begrijpen

  • Inleiding

   Do's & dont's, kijk op spel & wat is spel nou eigenlijk? Wat laten kinderen zien in spel en waarom is spelen zo mega belangrijk voor de ontwikkeling?

  • Basis

   Over ontwikkelingsfasen, spelsoorten.

  • Verdieping

   Dieper ingaan op spelsoorten als poppenspel, regelspel, rollenspel, samenspel, maar ook symboliek van spel.

  • Spel observeren

   Wat valt er te zien in spel en waar let je op?

  • Opvallend spel

   Wanneer is spel opvallend en wat valt op?

  • Inspelen op spel

   ontdek dingen die jij kunt doen, zoals positief zelfbeeld stimuleren, autonomie versterken, omgaan met angsten.

  • Spel stimuleren

   Wat kun je doen als een kind niet (voldoende) speelt.  Hoe breng je dan verdieping aan in spel?

  • Materialen

   Welke materialen zijn nou echte 'musthaves'? Ik laat het je zien en ook welk speelgoed geschikt is voor welke leeftijd. Hoe ga je met materialen om. Praktische tips & tricks. Maar ook hoe kun je materialen voor verschillende doeleinden inzetten.  

  • Rol van de opvoeder

   Welke rollen zijn er voor opvoeders weggelegd binnen het kinderspel? Wat doe je privé en wat professioneel?   

  • Wat wil jij nog weten?

   Bovenstaande dingen komen in de training in ieder geval aan bod. Misschien mis je iets of heb je zelf nog vragen. In deze eerste ronde kun jij de 10 modules die vaststaan aanvullen met jouw ideeën. Wanneer ze passen binnen deze training voeg ik ze toe.


  Wat krijg je als je meedoet?

  • 10 modules; ondersteund met video, audio & opdrachten.

  • je behoudt toegang; je kunt de modules zo vaak volgen als je wilt

  • eigen tempo; voordeel van een onlinetraining. Je volgt het in jouw tempo en op jouw moment

  • je kunt mij en anderen vragen stellen; in de community is iedere dag iemand aanwezig die graag met je meedenkt.

   

  Spel Beter Begrijpen

  30 dagen geld-terug-garantie

  Problemen zijn er om opgelost te worden. Daarom doen we ons uiterste best je te helpen. Komen we niet tot een oplossing, vind je het niks of werkt het niet? Stuur binnen 30 dagen een mail naar support@kinderenbeterbegrijpen.nl dan krijg jij je geld terug. 


  Veelgestelde vragen

  Kan ik dit wel combineren met mijn werk & gezin?


  Hoeveel uren ben ik per week bezig?


  Hoelang blijven de lessen beschikbaar?


  Ik ben niet zo'n boekenwurm... Is het dan toch geschikt voor mij?


  Komen alle lessen ineens vrij?


  Zijn er live-sessies?


  Geef je 1-op-1 begeleiding?


  Kan ik in termijnen betalen?  Is de opleiding geaccrediteerd? Krijg ik bijscholingspunten?


  Krijg ik een certificaat?  © Kinderen beter begrijpen 2020. Alle rechten voorbehouden.